O nás

Profil společnosti

Společnost MANSFELD AG, s.r.o. byla založena v roce 1995 a od svého vzniku se zabývá obchodní činností v oblasti zemědělství, úklidu, čištění, sanitace a DDD. Zabýváme se čištěním a sanitací především potravinářských provozů, kde jsou kladeny vysoké nároky na hygienu a bakteriologickou čistotu. A dále prodejem a distribucí přípravků na ochranu rostlin včetně hnojiv a osiv. Pro zajištění trvalého standardu kvality pravidelně obhajujeme certifikát kvality ISO 9001.

Strategie společnosti

V oblasti obchodu získat, upevnit a následně udržet pozici významného regionálního partnera zemědělské prvovýroby zajišťujícího dodávky pesticidů, osiv a dalších produktů. Chceme zajistit komplexní servis zahrnující dodávky v požadovaném čase na určené místo, poradenské služby, řešení financování a likvidaci použitých obalů.

"BÝT SKUTEČNÝM PARTNEREM PRO ZÁKAZNÍKY"

Chceme vybudovat silnou a stabilní společnost, která poskytne svým pracovníkům perspektivy a jistoty pro jejich život. Očekáváme od nich identifikaci se strategií a cíly firmy. Budeme si říkat pravdu do očí, aktivně spolupracovat a směřovat k cílům celého týmu. S našimi obchodními partnery chceme vybudovat dlouhodobý a korektní vztah zakládající se na vzájemné důvěře.

"SPLŇME SI, CO JSME SI SLÍBILI"

Ve vztahu k životnímu prostředí se zavazujeme k trvalému zlepšování všech našich procesů, směřujících k prevenci jeho znečišťování. Zavazujeme se dodržovat veškeré zákonné požadavky týkající se ochrany životního prostředí při realizaci prodeje našich služeb a produktů.